jak se mučívalo?

14. června 2008 v 9:40 | monča |  historie
naražení na kůl
odsouzenec byl spoután,položen na břicho,katovi pacholci mu roztáhli nohy,řitní otvor pořádně namazali olejem a kat mu poté do konečníku vrazil naostřený kůl a kladivem ho zatloukl do hloubky asi půl metru do jeho těla.odsouzenc zpravidla ještě žil či spíše prožíval strašlivou bolest.kůl byl poté s odsouzencovým tělem a nešťastník se vlastní vahou napichovaal stále hlouběji,až nakonec v oblasti břicha nebo ze zad vyšel kůl opět z jeho těla.v krutější variantě byl kůl pouze zaoblený,takže poté,co byl s tělem odsouzence vztyčen,dpcházelo spíše ke stlačování vnitřností a tudíž k ještě krutějším smrti,při níž umírání trvalo několik hodin,v některých případech i několik dnů.
stahování kůže
v Babylonii a Persii byly zaživa stahováni z kůže soudci usvědčení ze zneužití své úřední moci a jejich kůží se potahovala křesla,do nichž usedali jejich nástupci.stejně končily i cizoložnice.
pásy
Peršené vymysleli nařezávání kůže do úzkých 5 až 6 cm širokých proužků ve směru od krku dolů,dále toto zpestřování před trestem smrti začali používat všechny inkvizice na světě.po procesu se objevují proudy krve,obnažené svaly a křečovité stahy rozechvívají tepny nechráněné kůží.
opékání zaživa (raději si to nečtěte)
člověk se za nohy,uce a hrdlo přivázal řetězy,rozdělal se oheň a byl opékán jako prase na rožni.řetězy mu působily značnou bolest jelikož byly rozžhavené.kat ho začal potírat a kropit vroucí smůlou,tak dlouho dokud se smůla nepřiškvařila k tělu,dále smůlu i s masem odstrouhával struhadlem po dobu 30 minut,pokračovalo lámání v kole a zadušení odsouzeného slámou.
jidášova stolice,jidášovo křeslo
jde o jehlanovitou konstrukci,sloužící k usazení vyslýchaného.jedná se o zařízení,odvozené od trestné kozy.byla používána análně či vaginálně,nohy byly v zostřené podobě zafixováný napjatými provazy či zatíženy závažím.
ocelový pás
byl to předchudce svěraci kazajky s přivaženými pouty k ruce,do krku se dával rafinovaný železný roubík s přívodem vzduchu a připásáním plechové objímky k hlavě.pás pohmožďoval odsouzenci krk.nebo ve speciální svěrací helmě drtil lebku nebo masakroval kolena v zubatém lisu.
dřevěný osel
bylo to něco na způsob trestné kozy,akorát to bylo pouze pro muže,k rostření mučení se na nohy přivazovali pytlíčky písku.je zajímavé že tento nástroj se udržel až do první světové války k trestání zajateckých vojáků.
garotta
která se používala ještě ve 20.století,jedná se v podstatě o kůl se sedátkem a obručí kolem krku,která se utahovala tak dlouho,dokud se popravovaný nezadusil.jiná varianta šroubem lámala vaz.
norimberská panna
bylo to jakési pouzdro o velikosti člověka,které mělo uvnitřostny.byly rozmístěny tak,aby žádný z nich osobu uvnitř zavřenou smrtelně nezranil,druhý způsob panny byl spíše trestem smrti kdy myla obemnější než oběť a měla více ostnů,obeť za nějakou dobu musela usnout a nabodávala se na ostny a pomalu umírala.
španělská židle
držela vyslýchaného,zatímco se mu škvařila chodidla,není však jisté,zda ji užívala i inkvizice u nás.
strappado neboli garrucha
byla jedním z nejznámějších druhů mučení,při němž byly vyslýchanému za zády svázané ruce,za něž byl vyslýchaný zavěšen na laně s hákem a pomocí kladky vyvěšen vzhůru.a docházelo tak k vymknutí kloubů,nebo v některých případech natažení svalů i s trvalými následky.aby byl proces bolestivější zavěšovaly se na nohy pytlíčky písku nebo závaží.bolest zvyšovali trhavé pohyby provazem,prudké spouštění a vytahování.
železná panna
jde o kovovou či dřevěnou konstrukci,těsně obepínající trup či celé tělo vyslýchaného,opatřenou na vnitřních stranách ostrými kovovými hroty.železné panny měli dva typy,první byl určen k dlouhodobějšímu pobytu vyslýchaného a hroty nebyly v přímém kontaktu s tělem.stresujícím působením byl pobyt v uzavřeném prostoru se špatnou výměnou vzduchu a spánková deprivace,vyslýchaný padal na hroty při vychlýchání.druhý mtypem je těsná konstrukce,kde hroty pronikají do těla při uzavírání nástroje.
mučení vodou
obviněný byl umístěn na kozlík neboli žahadlo,které mělo podobu stolu ohnutého uprostřed oblouku.kat nejprve přivázal k oběma koncům stolu ruce a nohy vyslýchaného a poté ho mučil vodou rozličnými způsoby.obviněný byl pomocí trychtýře nucen pít nepředstavitelné množství vody a poté dostával silné údery na břicho nafouklé vodou prohnuté do oblouku díky kozlíku.v jiných variantách byl do úst oběti vložen lněný kus látky zasunutý co nejhlouběji do krku.následně byla látka namáčena vodou a tím jak zvětšovala svůj objem,dusila mučeného.po chvíly byl pruh látky násilím vytržen z krku a tím způsobil vnitřní zranění,poté byl znovu oběti zaveden do hrdla.nebo se používal pramének vody,v otmto případě byl obviněný položen nahý na kozlík a po celé dlouhé a dlouhé hodiny nechávali na tělo proudit tenký pramínek ledové vody.
trestná koza neboli koza pro čarodějnice
jde o střechovitou konstrukci s robustním podstavcem,někdy opatřeným kolečky,s horní hranou v podobě ostře přitesaného prkna nebo jiným způsobem vytvořeného břitu.delikventka byla na trestnou kozu vysazena,v ostřejší formě výslechu se přisadily těžítka na nohy.další stupeň zostření bylo pojíždění s nástrojem po dlážděném povrchu,v otmto případě docházelo i k prasklinám kostí pánevního pletence.
klekátko
tento nástroj v sobě spojuje muka klasických dřevěných ostnů a ponížení v podobě schýlení k zemi.na klekátku byl trestán ten,kdo se nechtěl podobrém podřídit autoritám církve.délka trestu záležela na vážnosti porvinění.jednoduchým utažením horní čelisti bylo možné dosáhnout vyššího utrpení.
pás násilí
je považován za první příkla svěrací kazajky.pás byl upevněn oběti okolo pasu,zápěstí byla sevřena do příslušných prstenců. na bocích.některé typy byly vybaveny obojkem.tento nástroj neumožňoval žádný pohyb a často byl ponechán na odsouzeném,dokud mu nezpůsobil svalové ochrnutí které pro něho bylo obvykle osudné.odsouzený byl spuštěn do podzemí cely s tvarem obrácené homole cukru jen pro jednoho člověka,bez vzduchu,bez světla,kde nemohl zůstat ani ve stoje ani v sedě,ani natažený a co bylo nejhorší-nemohl se obránit proti kousání myší,které zamořily celu a ukousali ho během několika dní k smrti.
píšťala
používala se proti lehčím přečinům,hádkám,rušení klidu,necudným řečím a hrubým nadávkám.bývala zavěšena na různě dlouhou dobu delikventovi na krk a prsty byly sevřeny do skřipců.používala se také k potrestání špatných hudebníků kteří svojí dekadentní hudbou uráželi sluch šlechty.
pranýř
spolu a potupnými maskami a řetězy patřily k sobě.zloděje,hazardéry,lháře,špatné obchodníky apod. vystavovali kati u pranýře a nasazovali jim potupné masky ve tvaru zvířezích hlav nebo potupné řetězy na kterých bylo napsáno co pachatel udělal.
židle pro čarodějnice
klasická židle s netradične ostrými kovovými ostny ze všech stran.delikventky se posadily na židli a kat jim připoutal ruce i nohy k židli a přitahoval,někdy si bral obrovskou palici a bušil do delikventek aby se pomalu napichovali na židli a vykrváceli.
zazdění zaživa
jsou dvě možnosti,v první zazdily delikventy do otvoru kde se nemohli ani pohnout a cákonitě z toho museli zešílet,zemřeli až na dehydrataci nebo s nedostatkem kyslíku.
rozřezání pilou
tento trest smrti byl jenom pro křesťany,svlekli delikventa a vzhůru nohama jej přivázali na dva tlusté do země zatlouklé klády,vzali si velkou ruční pilu a přeřezávali do té doby než odsouzený zemřel bolestí.
olověné masky
bylo to rychlé usmrcení,vypadali jako potupné masky,ale před nimi byl zabudován nástavec v podobě zvláštní mističky kde se nalévalo rožžhavené olovo,ucpal se delikventovi nos a tím jak se nadechnul,olovo mu propálilo dutinu ústní a plíce.
zavěšení v mřížích
pachatel měl pomalou smrt,zavěsily jej do 20 metrové výšky a trvalo týdny než jej vrány a ostatní ptáci uklovali k smrti.
třísky
delikventovi se pomocí dvou dřevěných klínků sevřeli ruce a kat zasekával klíny to obrovského pařezu dokud nerozdrtil celé ruce.
kotel
odsouzený byl hlavou dolů přivázán ke zvláštní úzké mříži,která fungovala jako padací dveře.pod odsouzeného se podstrčil kotel vařící vody a namáčela se mu tam hlava,nebo se dokonce vařila.
železný kohout
železná konstrukce s rysy kohouta,na kterou si odsouzený musel sednout,když byla rožžhavená do červena,a byl stahován vroucími řetězy.
drtič kloubů
nejen že rozmačkal např celé koleno ale obvykle z něj vedly dva tlusté šrouby které se utahovali a zavrtávali do kolene.
skřipec
jednalo se o stůl který měl na koncích posuvný mechanismus aby mohl napínat delikventa natolik moc že mu praskali kosti,natahovali se šlachy,a oddělovali se od sebe klouby,podobný princip se dělal se čtyřmi koňmi kteří se rozutekli a odsouzeného úplně roztrhali.
pohřbení zaživa
většinou se pohřbívali ženy které zabily své dítě,ale to nebylo všechno,ještě se jejich srdce probodlo kůlem.kati také museli mučit již mrtvé sebevrahy,což nemělo žádný smysl.
lámání v kole
byl to jeden ze způsobů tresů smrti,jednalo se o velké kolo od vozu,delikvent se na něj přivázal a kat ho roztočil a bušil masivní palicí do všech končetin a kloubů na těle.odsouzený byl do kola tzv.vpleten a pokud mu chtěl kat ulechčit trest na poprvé ho praštil do krku a tím ho každopádně usmrtil,buď z důvodu poškození a promáčknutí dýchacích cest nebo zlomení vazu.
krysy
jednalo se o pomalý trest smrti,vezeň se dal do speciální místnosti a posadil do klády,do nepohodlné polohy a byly naněj vpuštěny krysy které ho rozkousali a usmrtily do týdne.
utopení
tento trest byl výhradně pro čarodějnice,současně se jim svázali ruce a nohy k sobě,takže tvořily zvláštní klubíčko a hodily se jednoduše do vody,což znamenalo utopení.byl také pro mnichy,obchodníky a různé zloděje používán potápěcí koš,fungoval jako kladka,takže tak jednoduše spouštěl a zase vytahoval pachatelle dokud v horších případech neztratil nadobro dech.
španělská kravata (raději si to nečtěte)
byla to varianta odporné smrti.kat a jeden nebo dva pacholci pomáhali,odsouhenému se kleštěmi povytáhnul jazyk a tento sval se až do hlouby krku ze spodu nařezal a pak se obyčejným větším nožem prořízla chrupavka a tímto otvorem se násilím vyndal jazyk,delikvent se udusil,pojmenování je přirovnáno ke kravatě protože jazyk je vytáhlý po hrudní koš,možná i dál.tento trest se dělal největším zločincům.
neuvěřitelný dodatek
Boj s nelidskostmi nacismu trval zhruba 6 let,hrůzovláda inkvizice za které lidé okusili strach,nedůvěru,mučení,smrt a deprese trvala 200 až 300 let !
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

zajímá tě tortura?

jasně je to zajímavé 33.5% (54)
jojo dobrý fotky 27.3% (44)
ujde to 6.2% (10)
ani ne znám lepší 8.1% (13)
hrůza 9.9% (16)
fuj je mi z ní blbě 14.9% (24)

Komentáře

1 mucir mucir | 26. ledna 2009 v 0:13 | Reagovat

videl som film kde mladu zenu nahu prikovali k tramu po stojacky a na prsty na nohach jej polozili 80kil tazku zeleznu tyc a takto trpela v mukach cele hodiny bolo to velmi bolestive mucenie hoci to tak nevyzera mucena sa priznala ku vsetkemu

2 jirka jirka | 10. prosince 2011 v 13:13 | Reagovat

Nevím ze kterých pramenů autor těchto článků čerpal, ale je to trochu sesmolené narychlo a podle toho to tak vypadá(nehledě na příšernou gramatiku).Jestli někoho toto téma zajímá, doporučuji skvělou knihu od autora Martina Monesteira - Historie trestu smrti.Je obohacena i o dodatek
českého útrpného práva.
Jinak souhlsím s tím, že největší svinstva v lidské historii napáchala církev.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama