citáty o lásce

14. dubna 2008 v 17:43 |  citáty
ŠTĚSTÍ JE:milovat a ni neztratit,bojovat a zaco,žít a s úsměvem,zemřít a s láskou!


Se slzami člověk ukáže,že neví co dál.
odpuštění je základ našeho života a může na něm záviset život nebo živoření člověka.
každý člověk se narodil,proto aby miloval,láska je smysl našeho života ajeho jediný cíl.
stará láska nerezavý.
vzpomínky jsou jako nůž,mohou ublížit.
miluje jen ten,kdo má sílu v lásce vytrvat za každých okolností.
láska je oběť.
na světě je jenom jedno neštěstí,to že člověk nikdy nemiluje dočasně.
život je hrozná černá studna a hloubku pozná,kdo je u dna.
kdo rozhodl spor aniž vyslechl druhou stranunebyl spravedlivý,i kdyby rozhodl spravedlivě.
láska je jediná neporazitelná moc na světě.
láska na první pohled je často jen na první pohled láskou.
pravá láska začíná tehdy,když nečekáme nic nazpět.
kdo umí odolat láskám náhodným,umí horoucně a vytrvale milovat v lásce opravdové.
milovat není dívat se jeden druhému do očí,ale dívat se spolu týmž směrem.
milovat znamená jednat tak,aby ten druhý pochopil,že je krásný a jedinečný.
láska nikdy nepřestává,to co pominulo nebyla láska.
láska je jediná síla,která dokáže změnit nepřítele v přítele.
ovoce zraje díky slunci a lidé díky lásce.
každé odmítnutí lásky je vítězství smrti.
ideály jsou jako hvězdy nemůžeme se jich dotknout,ale budeme-li se dobře řídit dosáhneme cíle.
pravá láska je jen jedna,ale existuje tisíc nejrůznějších napodobenin.
nikdy není láska silnější,než když cítí,že se pouští do něčeho,co jí přinese utrpení.
nemůžeme milovat toho,koho se bojíme,ani toho,kdo se bojí nás.
lépe být smutný s láskou než-li veselý bez ní.
láska,to je štěstí které si dáváme navzájem.
láska je mocnější než zapomenutí.
kdybychom čekali na setkání s ideálem,ztratily bychom celý život v čekárně.
láska je svátost kterou je třeba přijmout na kolenou.
láska se nevyprosí ani nevyloudí.
láska vždy přetrvává,a´t ji vše dáváme nebo vše odepíráme.
láska je pramen který překážkami vzrůstá.
láska je prales do kterého když někdo jednou vstoupí,je okouzlen a nenajde cestu zpět.
láska je plamen který zahřívá,vášeň je požár který ničí.
kdo jednou prožil velkou lásku,ten je až do smrti šťastný,ale i nešťastný z toho že se z ní vyléčil.
láska je jako Měsíc,když doroste zmenšuje se.
láska je životem ženy a epizodou v životě muže.
láska je nemoc která se nedá vyléčit.
láska je druh války.
co z pravé lásky pramení nikdy nevysychá.
nejskutečnější a nejživelnější lásky jsou vždy ty nejneočekávánější.
v lásce se střídá radost i bolest.
láska má schopnost udělat z mála mnoho.
láska žije pouze z důvěry.
láska neodpouští nic nebo odpustí všecko.
lásku si člověk ze srdce nevytrhne,to není bolavý zub.
láska nemá jen pálit ale i hřát.
láska nevidí chyby.
bez lásky je náš život cestou k hrobu.
v okamžiku lásky trvá všechno navěky a nic víc neexistuje.
s láskou ubývá čas,s časem ubývá lásky.
v lásce sme nespravedlivý,protože toho druhého pokládáme za dokonalého.
až když jsmě poznali lásku ,víme co nám v životě chybělo.
co je všem skryté to láska uhádne.
není milován ten kdo nemiluje trvale.
čím víc kritizujeme tím míň milujeme.
lehko se dáme oklamat tím co milujeme.
jdi s tím kdo tě miluje.
málo miluje ten,kdo ještě slovy umí vyjádřit jak velice miluje.
lásku si nelze vyloudit lichotkami,přichází sama,nehledaná,nečekaná,nažádaná.
příčinnou každé sebevraždy býva nešťastná láska.
milujeme tak jak umíme.
ze všeho co je věcné,je láska nejkrásnější.
ten kdo sám nemiluje,by neměl vědět že je někým milován.
síla lásky dosahuje pouze smutku.
někdy stačí chvíle,abychom si někoho na celý život oblíbili,ale celý život nestačí,abychom na něj zapomněli.
v mládí ztrácíme lásku k vůli lásce,později ztrácímelásku k vůli rozumu.
kdo není schopen oběti,není hoden lásky.
jestliže člověk ví proč miluje,tak vlastně nemiluje.
láska může vždy jen sílit nebo slábnout.
láska si najde místo pro své zlaté oltáře vždy a za všech okolností.
první láska touží po něžnostech jen milované osoby.
stále se vracíme ke své první lásce,ale pokaždé za jiným účelem.
kdo často miloval nikdy nemiloval.
čím méně mám tím více mohu milovat.
milovat znamená učinit jinou bytost šťastnou.
milovat-je všední,milovat se-vzácné.
láska-je zákon,vzájemnost lásky-náhoda.
milovat,to znamená dávat.
střepy lásky nikdo neslepí.
láska ve snu je mnohem lepší než ve skutečnosti.
jsou lidé,kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky.
milovat znamená žít životem toho,koho milujeme.
stačí docela malý kousek naděje aby se zrodila láska.
kdo jednou zradil,marně slibuje věrnost.
toužit po lásce neznamená milovat.
žárlivost je štěkání psa,která láká zloděje.
žáslivost je nedostek úcty kosobě kterou milujeme.
pornografie je maso,erotikka je tělo.
láska veřejně rozhlašovaná je málokdy trvalá.
zamilovaný člověk je nadšen svítáním,protože se mu spolu s probuzením vrací láska.
kod je v lásce moudrý miluje co nejvíc a mluví co nejmíň.
láska žije z maličkostí žije z nich a pro ně i umírá.
láska nelze vyléčit žádnou bylinou.
nemohu nenávidět toho kdo mi už jednou byl milý.
největším břemenem na světě je bytost kterou jsme přestali milovat.
jak dobré je milovat a nevyčerpateelně věřit.
milovat znamená trpět,nemilovat znamená slast.
lásce člověk věří jen když na ni trpí.
deset polibků se zapomene snadněji než jeden.
hluboko v srdci ženy je uložena studna lásky,kterou žádná zima nedokáže zakrýt ledem.
není opravdové lásky v srdci toho,kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho,koho miluje.
milovat znamená žít životem toho koho milujeme.
odpouštíme do té míry do jaké milujeme.
je těžké milovat někohho,koho sinevážíme a stejně těžké je milovat toho,koho si vážíme víc než sebe.
je mnoho lidí kteří by nikdy nemilovali kdyby o lásce neslyšeli mluvit.
zamilovaní jsou blázni.
dva milostné dopisy se píší nejhůř-první a poslední.
kdo ve svém životě poznal třeba 100 žen,možná vůbec nepoznal lásku.
láska ženám oči otvírá,mužům zase zavírá.
chceš-li být milován,miluj.
láska začíná přirovnáním zbotaniky a končí přirovnáním ze zoologie.
statební oznámení je úmrtním listem lásky.
lásky jiných jsoiu pro nás téměř vždy nepochopitelné.
nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska.
jen zamilovaný ví jakou cenu má láska.
láska má krátký život.
láska sílí z podvýživy a umírá z přesycenosti.
největší překážka lásky je sobectví.
kdo není milován je sám i uprostřed davu.
pochybná láska-pochybný život.
jediná láska která přinese zklamání je ta která se nedočká svého naplnění.
předstírání lásky je horší než nenávist.
láska nedává logiku.
láska je nožem kterým se zraňujeme.
trpíme-li pro někoho spaluje nás to sním hlouběji než když ho jen milujeme.
andělé to nazývají nebeskou slastí,ďáblové to nazývají mukami pekelnými a lidé to nazývají láskou.
zbavte svět lásky a přeměníte ho v hrob.
láska je moudrost bláznů a bláznivost moudrých.
láska znamená,nikdy se nemuset omlouvat.
s láskou nejsou žerty.
mnozí začínají tím,že lásku předstírají a potom se stávají její kořistí.
všechno co jsme vykonali s láskou,zůstává.
bránu ráje nám neotevře žádný úplatek,ale jen srdce které milovalo.
sťastný je ten kdo má odvahu svou lásku statečně hájit.
kdo čeká za svou lásku vděk,nemiluje doopravdy.
prožíváš -li život s tím koho miluješ,tvé srdce nikdy nezestárne.
kdo miluje nemá rád nevšímavost.
láska pokud nemá zahynout,musí překonat těžkosti.
milenci při líbání zavírají oči aby lépe viděli srdcem.
láska jsou dvě duše a jedna mysl,dvě srdce a jeden tlukot.
kod není pro svou lásku ochoten zemřít není hoden ani jednoho polibku.
láska je vzácný květ ale člověk musí mít odvahu utrhnout ho na okraji propasti.
co z pravé lásky pramení nikdy nevysychá.
kdo lásku necítí tomu není možnéji dát,kdo ji má tomu ji nelze vzít.
když je láska takovým štěstím kde se pak bere mé utrpení?
zamilovaný člověk lže nejdřív sám sobě a potom ostatním.
láska je těžkou duševní nemocí.
když hledáš někoho koho bys miloval,potřebuješ někoho kdo by miloval tebe.
lásku si nevybíráme,ona si vybírá nás,ne vždy výhodně,ale výhodnosti není hlavní vlastností lásky.
žárlivostí skutečná láska sílí.
zraněnou lásku může vyléčit jenom ten kdo ji způsobil.
láska chodí mnoha cestami,věrnost jen jednou.
pokud milujeme,odpouštíme.
miluje jen ten,kdo má sílu v lásce za všech okolností vytrvat.
láska je nejupřímější tehdy když pro ni čas ani prostor nic neznamenají.
láska je výživou pro duši a dietou pro tělo.
láska není ničím jiným než zvědavostí.
láska je kompromis mezi velkými ideály a malými možnostmi.
teorie lásky je božská,její praxe ďábelská.
láska je pramen který málokdy vysychá,ale často mění směr svého toku.
dlouhá nepřitomnost lásku zničí,krátké přestávky ji posílí.
kde je láska tam není rozum.
kdo žíje bez lásky je mrtví už zaživa.
láska přináší nakonec žal,protože první musí zemřít dřív než druhý.
láska přináší z počátku slast,ale nakonci bolest srdce.
láska která není trpělivá není ádnou láskou.
važte si toho co máte,prtože je pozdě vážit si toho co jsme měli.
nabízet přátelství tomu,kdo chce lásku,je jako nabízet chleba tomu kdo umírá žízní.
neplač proto že to skončilo,buď rád že se to stalo.
kdo chce být šťastný musí se naučit zapomínat.
je lepší zemřít púro něco než žít pro nic.
srdce je orgán který v těle skoro necítíme,ale když nám ho někdy zraní,bolí ze všech nejvíc.
když nejvíc potřebuju někoho,kdo mi pomůže,nikdo tu není a myšlenka o něm se rozpadá a pak tu pomoc potřebuju ještě víc.
milujeme ty kteří nás odmítají a odmítáme ty kteří nás milují.
láska má mnoho tváří.
láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.
velikost lásky ukazuje vždy velikost utrpení.
mít rád můžeš mít víc věcí ale milovat jen jednu.
polibek je krásný vynález přírody,jak zastavit řeč,když už jsou slova zbytečná.
lidé kteřá milují jsou užitečnějčí než ti kteří svou lásku a srdce obětují nějaké ideji.
láska je největším hrdinstvím,je připravena na každou oběť.
někdy jsou naše činy rychlejší než myšlenky.
na koho chceme zapomenout,na toho stále myslíme.
tolik lidí kolem tebe a ty smutníš pro toho který ti odešel.
se slzami člověk ukáže že neví jak dál.
......všechno jednou končí.......
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

které citáty vás nejvíce zaujali?

o životě 41.9% (18)
o lásce 18.6% (8)
o štěstí 18.6% (8)
o mužích a ženách 20.9% (9)

Komentáře

1 katerina katerina | E-mail | 8. září 2010 v 10:41 | Reagovat

Druhé finále se kvapem blíží! Ještě máte možnost se utkat o účast!! O dalších až 30 zájezdů pro svého miláčka se pak bude hrát v sobotu 11. září. http://www.facebook.com/home.php?#!/ZmrzlinyNestle?ref=ts

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama