9 třída...SUPER HLÁŠKy

10. září 2008 v 18:22 | monča |  vtípky ze školy
horvátová-davide kdyby sme ti hodně vadili tak pujdem na chodbu.(žák)já né!
horvátová-kdyby ste měli pernamentkama popsané lavice a pod tak hned řekněte.(sova) tady je vlas...
horvátová-pokud bude nejake menši zranění hlašte to predem.)sova)já mám záděr!
bártek-nejlepší je mateřské mléko!a proč?má sympatické balení...
julinková-co tě nejvíce tíží?(jarek)když mě v noci otravuje komár...
bártek-(panenský)olivový olej je drahý protože je málo panen
honza-roman je E.T ho bratranec
bártek-otto u jakého očního doktora si byl a kde?ota-já nevím
(pipin v dějáku u tabule,nic neví a po 10 minutách)ota-dobře pipi
syrová(se zlomky)-kolik je 6 půlek,jitka-tři prdele.
bártek-když v rychlosti sjedete požární tyč spálíte si vercajk.
bártek-na které bankovce je smetana?sova-na 3 tisícovce.
 

super báseň

18. srpna 2008 v 20:39 | monča |  zábava

dyž sex-jen bezpečně,když zahulit-jen vyjimečně,když rozbít-tak na kousky,když polibek-tak francouzsky,když bavit se-jít do klubu,když natlouci-tak přes hubu,když bojovat- tak s obranou,když milovat-tak s ochranou,když zemřít-tak láskou.......


Pořádně se opřu,prdel ti odřu,od zdi budeš mít boule,rozmačkám ti koule,kejhák nožem přeříznu,jak kozu tě zaříznu,pak tě stáhnu z kůže a na hrob hodím růže....

stupně a druhy mučení

14. června 2008 v 9:44 | monča |  historie
1.vazba
těsně před vyslýcháním byla šňůra utahována kolem předloktí,která se utahovala až po kost,pokud se delikvent nepřiznal přestoupilo s ena další stupeň.
2.palečnice
železné svěráky opatřené jehlancovými výstupky,přiložené k palcům a pevně utažené.tvrdší povahy se bez funkčních palců obešly.takže se přešlo dál.
3.španělská bota
Zkuste si znásobit pocit nakopnuté holeně, nakopnutého palce, prostě celé nakopnuté nohy, k tomu přidejte pár úderů do všech kloubů od kolena dolů a máte dost podhodnocenou představu o efektu španělské boty. Při jejím plnohodnotném použití totiž popraskaly jemné nártní kůstky, holeň se proměnila v krvavou břečku a většina přítomných kloubů odešla ze služby víceméně navždy.
4.skřipec neboli žebřík
Natahování na žebřík, vtipně zvané "suché trápení", patřilo k mučicí klasice a výsledkem byly přetrhané svaly a vymknuté ramenní klouby.Zatímco jeho pomocník dole otáčel válcem, šéf vylezl nahoru k vám a všelijak s vámi škubal a pohyboval, aby váš prožitek získal na intenzitě.
5.světlé trápení
Tenhle poetický název neznamenal žádné lechtání, ani světlo na konci tunelu. Když už jste byl natažený na skřipci s rukama pěkně nahoře, kat vás na žebrech pálil svazky svíček. Jedna strana, druhá strana, pak strhnout puchýře a ještě dvakrát opakovat.pokud jste vydržel až do konce a vaše vina se neprokázala, vyfasoval jste pár zlatek jako náhradu za utrpení a mohl jste jít domů.Bohužel často nebylo po čem. Když se vám povedlo nezemřít na otravu krve, doklepal jste to jako totální mrzák.
Kromě zmíněných pěti stupňů se v mučírnách navíc vyskytovaly další vynálezy:
třeba řezač uší, vytrhávač jazyka, štípačka prstů, louskáček,heretikova vidlička (jeden konec pod spodní čelist, druhý do hrudníku), kropenka na vařící olej, závěsná klec ve tvaru lidského těla vybavená trny,židle na přerušované topení,vyřezávání kožených pásů,mučení vodou na kozlíku,vykuchání,drtiče kloubů,kostí,hlavy,norimberská panna,železný kohout,potupné masky,pranýř,židle pro čarodějnice,osel špička,koza pro čarodějnice,zazdění zaživa,kláda,rozřezání pilou,olověné masky,zavěšení v mřížích,železná pannauseknutí končetin,potupné řetězy,potápěcí koš,mučení lanem,lávka na bičování,hruška,garrucha neboli strapado,kotel,třísky,mučení vodou,pás násilí,klekátko,píšťala,trestná koza atd.je zajímavé že všechny tyto mučící nástroje kromě 5 uvedených stupňů byly považovány za mírné mučení,nakonci mučení je považováno za proces spontální a získaný bez použitý donucovacích přestupků.
tresty smrti:
krysy,zavěšení v mřížích,upálení,utopení,lámání v kole,uškrcení,pohřbívání zaživa,nabodávání na kůl,oběšení,ruční gilotina apod.
 


útrpné právo

14. června 2008 v 9:43 | monča |  historie
mučírna
byla vysoká u klenby visívaly řetězy,provazy a háky.postěnách kolkolem mučící nástroje.uprostřed dva skřipce,na levé straně přístavek a v něm několik otvorů jako do pecí.zde byly rožžhavovány katovské nástroje.na pravo od pece je menší prostor,k níž vedou tři schůdky do místnosti kde stával podlouhlý stůl a kolem něj několik židlí.před mučírnou je malá předsíň na ukládání mučících nástrojů.kat a jeho pacholci stávali v tmavém koutu dokud je soudce nepotřeboval.
účastníci výslechu
kat
písař,který zachycuje výpověď do smolných knih
pychtář
dva přísedící:konšelé,vrchnostenští úředníci,občas zástupce obžaloby,pokud se jednalo o závažnější čin i školení inkvizitoři.
základní tresty za zločiny-za vraždu oběšení,za čarodějnictví stětí hlavy nebo upálení,za žhářství a kacířství-upálení,za usmrcení novorozence-zahrabání za živa a probodnutí kůlem.
stupně útrpného práva
1.představení kata
2.kat ukazuje mučící nástroje a zakončí větou-nedej příčinu,aby tvé tělo od přítomného mistra popravního trápeno a trýzněno bylo!
3. palečnice
4.španělská bota
5.skřipec
6.pálení v bocích
ářčáářKdo byl inkvizitor?
Inkvizitor byl soudce,který "z vůle boží"soudil lidi obviněné z čarodějnictví,nebo ze spolčování se s ďáblem.Při výslechu bylo kromě psychického mučení využíváno i mučení fyzické.V pozdější době bylo jistým papežem nařízeno,že obviněný nesmí při výslechu zemřít,a nesmí být vážně poškozeny končetiny obviněného.
Jaké bývali tresty?
Jakmile se obviněný po nelidském mučení(srovnatelné s mučením v koncentračních táborech)doznal byl mu udělen jeden ze 3 možných trestů:1.-(za lehký přestupek proti církvi) vysoké peněžní pokuty a zabavování majetku. 2.-(za středně těžký přestupek proti církvi) dlouholeté až doživotní vězení. 3.-(za těžký přestupek proti církvi) smrt upálením na hranici.
útrpné právo
tortura znamená mučení neboli podrobení vyslýchaného právu útrpnému.tortura byla ve středověku a raném novověku běžnou součástí vyšetřování u světkých a posléze i církevních a inkvizičních soudů.
nasládlý pach krve,prázdný tupý výraz mučených a zvrácená euforie inkvizitorů,kteří se zájmem sledují praskání kostí,drcení lebek,drcení svalů,a mrzaneční těl pod tíhou mučících nástrojů.typický obrázek krutého středověk,který by si nikdo nechtěl na vlastní kůži prožít.bohužel kdysi to byla skutečnost.
trpělo a umíralo se v bezbřehých bolestech a v modlitbách s touhou po odpuštění.pojďme nahlédnout do minulosti temného středověku a prohlédněme si nástroje,na kterých byly prolity džbány krve a strachu.

kati

14. června 2008 v 9:42 | monča |  historie
kati
je to skupina lidí která byla ve službách krále a usmrcovali popř.mučila odsouzence.v každém městě nebo vesnici musela být pouze jedna katovská rodina která byla dobře placená.v některých městech měli kati předepsáno že musím nosíval rudou roušku přes hlavu aby se nevědělo jak kat vypadá.v každé vesnici se mučívalo jinými nástroji a praktikami,v některých městěch si kati mohli domýšlet zpestřování mučidel.kat s sebou měl po ruce vždy pár mladý pacholků kteří mu pomáhali.tortura měla tu nevýhodu že,se k pravdě moc neosvědčila,protože se každý přiznal,na tohle došla až marie terezie která v polovině 17.století torturu nadobro zrušila.ještě chvíli za její vlády podporovala 3.stupně utrpného práva,po každém mučení byl delikvent řádně ošetřen a po 30 minutách znovu nasazen na mučidla,tento proces se mohl opakovat maximálně třikrát,pokud to vydržel a nepřiznal se,byl propuštěn domů jako mrzák a možná s otravou krve.kat byl u lidu terčem nejhlubšího opovržení.stáli mimo společnost,tedy úplně mimo obec někde na kopci.mistři popravší měli také řadu dalších nečistých poviností:odklízení mrtvol sebevrahů,sbírání zdechlých zvířat,likvidace toulavých psů a čištění záchodů v jednotlivých domech.katovské řemeslo bylo dědičné,po otci zcela běžně nastupoval syn,protože počestná společnost by ho mezi sebe nepřijala.nejznámější kati byli:jan mydlář,antonín nymburský,karel huss,kat poper nebo jan křtitel piperger.
církev
si vybírala bohaté lidi a obviňovala celé rodiny např:z čarodějnictví aby je mohli vyvraždit a shrábnout všechen jejich majetak,málokdy církev povolovala vyplácení delikventů.

dějiny inkvizice

14. června 2008 v 9:41 | monča |  historie
středověká inkvizice
první zprávy o soudnictví na našem území můžeme nalézt v r.849 týkající se mezi franky a slovany.od 13.století se inkvizice šířila na sever německa a skandinávie.v severní evropě nebývala inkvizice tolik přísná.inkvizice nebyla nikdy zavedena v anglii.inkvizice se obecně zaváděli k vůli kacířům,kteří úplně odmítali křesťanství nebo se snažily napravovat církev.tím se oslabovala moc církve.v číně íránu saudské arábii či americe se tresty smrti používají do dnes buď ukamenování,zastřelení,nebo injekce s jedem.
historikové,inkvizice obvykle dělí na biskupskou a papežskou inkvizici.
biskupská inkvizice byla zlaožena r.1184-z mnoha důvodů nebyla příliš funkční k vůli vzdáleně bydlícím biskupům a málo efektivním trestům.
papežská inkvizice byla založena r.1484-byla nejvíce významná pronásledováním čarodějnic a čarodějnických procesů.
španělská inkvizice
r 1478 vzniká z popudu ferdinanda druhého aragonského.tato inkvizice jakožto nástroj státní moci a způsob jejího zacházení s muslimy a židy patří k nejtemnějším stránkám dějin.snažil se je vyhladit k vůli majetku.španělská inkvizice byla zrušena r.1834.historikové uvádějí že se počty trestů smrti uvádějí ke stovkám tisíců obětí.
inkviziční soud
aby byl zahájen inkviziční soud,nebyla zapotřebí formální obžaloba.inkvizitoři si vystačili s pouhou pomluvou nebo udáním.obžalovaný z počátku ani nevěděl,z čeho je obviněn.nevěěl,kdo ho udal,neznal ani výpovědi svědků.pokud se našel někdo kdo svědčil v jeho prospěch byl obžalován také.cílem výslechů bylo pouze vynucené přiznání.
čarodějnictví
inkvizitoři měli doměnku že když našli u ženy či muže znaménko,píchli do něj jehlicí a pokud nenastala bolest a krvácení bylo to znamení čarodějnictví.
Proč si někteří mysleli, že umí čarovat?
obyčejná vesnická žena našla v lese neznámou houbu,požila ji,a dostavili se velmi věrohodné halucinace,po kterých měla žena dojem,že létala na koštěti na schůzky s ďáblem.Pokud žena požívala houbu častěji ,a viděli jí sousedé mohlo se stát,že ji udali inkvizitorům.Jelikož si žena myslela,že halucinace byla skutečnost,nebyla pro inkvizitory těžká práce dostat z ní přiznání.
co byl sabat?
byl to slet čarodějnic,ženy či muži se scházeli nadopovaní jedovatými houbami na kopci i tzv.petrových kamenů kde dělali čarodějnické procesy a různé masti a dovednosti a mysleli si ,že lítaly obcovali s ďáblem a podobné nesmysly,ráno se všichni probudily a šli domů nebo rovnou do rukou kata.
pravidla trestů
bylo zakázáno užívat postupů při mučení,které vedly k prolití krve,mrzačení nebo smrti.po skončení soudu mohlo trvat roky než byl rozsudek vynesen:během tohoto obvinění zůstával obviněný ve vězení.inkvizitoři obvykle vyhlašovali rozsudky více případů společně během veřejného shromáždění.možným trestem kromě smrti bylo odebrání majetku,vypovězení ze země nebo veřejné odvolání nebo žalář.cílem inkvizitora bylo usvědčeného napravit.poprava znamenala pro inkvizici přiznání porážky,že církev není schopna zachránit duši odsouzeného.

jak se mučívalo?

14. června 2008 v 9:40 | monča |  historie
naražení na kůl
odsouzenec byl spoután,položen na břicho,katovi pacholci mu roztáhli nohy,řitní otvor pořádně namazali olejem a kat mu poté do konečníku vrazil naostřený kůl a kladivem ho zatloukl do hloubky asi půl metru do jeho těla.odsouzenc zpravidla ještě žil či spíše prožíval strašlivou bolest.kůl byl poté s odsouzencovým tělem a nešťastník se vlastní vahou napichovaal stále hlouběji,až nakonec v oblasti břicha nebo ze zad vyšel kůl opět z jeho těla.v krutější variantě byl kůl pouze zaoblený,takže poté,co byl s tělem odsouzence vztyčen,dpcházelo spíše ke stlačování vnitřností a tudíž k ještě krutějším smrti,při níž umírání trvalo několik hodin,v některých případech i několik dnů.
stahování kůže
v Babylonii a Persii byly zaživa stahováni z kůže soudci usvědčení ze zneužití své úřední moci a jejich kůží se potahovala křesla,do nichž usedali jejich nástupci.stejně končily i cizoložnice.
pásy
Peršené vymysleli nařezávání kůže do úzkých 5 až 6 cm širokých proužků ve směru od krku dolů,dále toto zpestřování před trestem smrti začali používat všechny inkvizice na světě.po procesu se objevují proudy krve,obnažené svaly a křečovité stahy rozechvívají tepny nechráněné kůží.
opékání zaživa (raději si to nečtěte)
člověk se za nohy,uce a hrdlo přivázal řetězy,rozdělal se oheň a byl opékán jako prase na rožni.řetězy mu působily značnou bolest jelikož byly rozžhavené.kat ho začal potírat a kropit vroucí smůlou,tak dlouho dokud se smůla nepřiškvařila k tělu,dále smůlu i s masem odstrouhával struhadlem po dobu 30 minut,pokračovalo lámání v kole a zadušení odsouzeného slámou.
jidášova stolice,jidášovo křeslo
jde o jehlanovitou konstrukci,sloužící k usazení vyslýchaného.jedná se o zařízení,odvozené od trestné kozy.byla používána análně či vaginálně,nohy byly v zostřené podobě zafixováný napjatými provazy či zatíženy závažím.
ocelový pás
byl to předchudce svěraci kazajky s přivaženými pouty k ruce,do krku se dával rafinovaný železný roubík s přívodem vzduchu a připásáním plechové objímky k hlavě.pás pohmožďoval odsouzenci krk.nebo ve speciální svěrací helmě drtil lebku nebo masakroval kolena v zubatém lisu.
dřevěný osel
bylo to něco na způsob trestné kozy,akorát to bylo pouze pro muže,k rostření mučení se na nohy přivazovali pytlíčky písku.je zajímavé že tento nástroj se udržel až do první světové války k trestání zajateckých vojáků.
garotta
která se používala ještě ve 20.století,jedná se v podstatě o kůl se sedátkem a obručí kolem krku,která se utahovala tak dlouho,dokud se popravovaný nezadusil.jiná varianta šroubem lámala vaz.
norimberská panna
bylo to jakési pouzdro o velikosti člověka,které mělo uvnitřostny.byly rozmístěny tak,aby žádný z nich osobu uvnitř zavřenou smrtelně nezranil,druhý způsob panny byl spíše trestem smrti kdy myla obemnější než oběť a měla více ostnů,obeť za nějakou dobu musela usnout a nabodávala se na ostny a pomalu umírala.
španělská židle
držela vyslýchaného,zatímco se mu škvařila chodidla,není však jisté,zda ji užívala i inkvizice u nás.
strappado neboli garrucha
byla jedním z nejznámějších druhů mučení,při němž byly vyslýchanému za zády svázané ruce,za něž byl vyslýchaný zavěšen na laně s hákem a pomocí kladky vyvěšen vzhůru.a docházelo tak k vymknutí kloubů,nebo v některých případech natažení svalů i s trvalými následky.aby byl proces bolestivější zavěšovaly se na nohy pytlíčky písku nebo závaží.bolest zvyšovali trhavé pohyby provazem,prudké spouštění a vytahování.
železná panna
jde o kovovou či dřevěnou konstrukci,těsně obepínající trup či celé tělo vyslýchaného,opatřenou na vnitřních stranách ostrými kovovými hroty.železné panny měli dva typy,první byl určen k dlouhodobějšímu pobytu vyslýchaného a hroty nebyly v přímém kontaktu s tělem.stresujícím působením byl pobyt v uzavřeném prostoru se špatnou výměnou vzduchu a spánková deprivace,vyslýchaný padal na hroty při vychlýchání.druhý mtypem je těsná konstrukce,kde hroty pronikají do těla při uzavírání nástroje.
mučení vodou
obviněný byl umístěn na kozlík neboli žahadlo,které mělo podobu stolu ohnutého uprostřed oblouku.kat nejprve přivázal k oběma koncům stolu ruce a nohy vyslýchaného a poté ho mučil vodou rozličnými způsoby.obviněný byl pomocí trychtýře nucen pít nepředstavitelné množství vody a poté dostával silné údery na břicho nafouklé vodou prohnuté do oblouku díky kozlíku.v jiných variantách byl do úst oběti vložen lněný kus látky zasunutý co nejhlouběji do krku.následně byla látka namáčena vodou a tím jak zvětšovala svůj objem,dusila mučeného.po chvíly byl pruh látky násilím vytržen z krku a tím způsobil vnitřní zranění,poté byl znovu oběti zaveden do hrdla.nebo se používal pramének vody,v otmto případě byl obviněný položen nahý na kozlík a po celé dlouhé a dlouhé hodiny nechávali na tělo proudit tenký pramínek ledové vody.
trestná koza neboli koza pro čarodějnice
jde o střechovitou konstrukci s robustním podstavcem,někdy opatřeným kolečky,s horní hranou v podobě ostře přitesaného prkna nebo jiným způsobem vytvořeného břitu.delikventka byla na trestnou kozu vysazena,v ostřejší formě výslechu se přisadily těžítka na nohy.další stupeň zostření bylo pojíždění s nástrojem po dlážděném povrchu,v otmto případě docházelo i k prasklinám kostí pánevního pletence.
klekátko
tento nástroj v sobě spojuje muka klasických dřevěných ostnů a ponížení v podobě schýlení k zemi.na klekátku byl trestán ten,kdo se nechtěl podobrém podřídit autoritám církve.délka trestu záležela na vážnosti porvinění.jednoduchým utažením horní čelisti bylo možné dosáhnout vyššího utrpení.
pás násilí
je považován za první příkla svěrací kazajky.pás byl upevněn oběti okolo pasu,zápěstí byla sevřena do příslušných prstenců. na bocích.některé typy byly vybaveny obojkem.tento nástroj neumožňoval žádný pohyb a často byl ponechán na odsouzeném,dokud mu nezpůsobil svalové ochrnutí které pro něho bylo obvykle osudné.odsouzený byl spuštěn do podzemí cely s tvarem obrácené homole cukru jen pro jednoho člověka,bez vzduchu,bez světla,kde nemohl zůstat ani ve stoje ani v sedě,ani natažený a co bylo nejhorší-nemohl se obránit proti kousání myší,které zamořily celu a ukousali ho během několika dní k smrti.
píšťala
používala se proti lehčím přečinům,hádkám,rušení klidu,necudným řečím a hrubým nadávkám.bývala zavěšena na různě dlouhou dobu delikventovi na krk a prsty byly sevřeny do skřipců.používala se také k potrestání špatných hudebníků kteří svojí dekadentní hudbou uráželi sluch šlechty.
pranýř
spolu a potupnými maskami a řetězy patřily k sobě.zloděje,hazardéry,lháře,špatné obchodníky apod. vystavovali kati u pranýře a nasazovali jim potupné masky ve tvaru zvířezích hlav nebo potupné řetězy na kterých bylo napsáno co pachatel udělal.
židle pro čarodějnice
klasická židle s netradične ostrými kovovými ostny ze všech stran.delikventky se posadily na židli a kat jim připoutal ruce i nohy k židli a přitahoval,někdy si bral obrovskou palici a bušil do delikventek aby se pomalu napichovali na židli a vykrváceli.
zazdění zaživa
jsou dvě možnosti,v první zazdily delikventy do otvoru kde se nemohli ani pohnout a cákonitě z toho museli zešílet,zemřeli až na dehydrataci nebo s nedostatkem kyslíku.
rozřezání pilou
tento trest smrti byl jenom pro křesťany,svlekli delikventa a vzhůru nohama jej přivázali na dva tlusté do země zatlouklé klády,vzali si velkou ruční pilu a přeřezávali do té doby než odsouzený zemřel bolestí.
olověné masky
bylo to rychlé usmrcení,vypadali jako potupné masky,ale před nimi byl zabudován nástavec v podobě zvláštní mističky kde se nalévalo rožžhavené olovo,ucpal se delikventovi nos a tím jak se nadechnul,olovo mu propálilo dutinu ústní a plíce.
zavěšení v mřížích
pachatel měl pomalou smrt,zavěsily jej do 20 metrové výšky a trvalo týdny než jej vrány a ostatní ptáci uklovali k smrti.
třísky
delikventovi se pomocí dvou dřevěných klínků sevřeli ruce a kat zasekával klíny to obrovského pařezu dokud nerozdrtil celé ruce.
kotel
odsouzený byl hlavou dolů přivázán ke zvláštní úzké mříži,která fungovala jako padací dveře.pod odsouzeného se podstrčil kotel vařící vody a namáčela se mu tam hlava,nebo se dokonce vařila.
železný kohout
železná konstrukce s rysy kohouta,na kterou si odsouzený musel sednout,když byla rožžhavená do červena,a byl stahován vroucími řetězy.
drtič kloubů
nejen že rozmačkal např celé koleno ale obvykle z něj vedly dva tlusté šrouby které se utahovali a zavrtávali do kolene.
skřipec
jednalo se o stůl který měl na koncích posuvný mechanismus aby mohl napínat delikventa natolik moc že mu praskali kosti,natahovali se šlachy,a oddělovali se od sebe klouby,podobný princip se dělal se čtyřmi koňmi kteří se rozutekli a odsouzeného úplně roztrhali.
pohřbení zaživa
většinou se pohřbívali ženy které zabily své dítě,ale to nebylo všechno,ještě se jejich srdce probodlo kůlem.kati také museli mučit již mrtvé sebevrahy,což nemělo žádný smysl.
lámání v kole
byl to jeden ze způsobů tresů smrti,jednalo se o velké kolo od vozu,delikvent se na něj přivázal a kat ho roztočil a bušil masivní palicí do všech končetin a kloubů na těle.odsouzený byl do kola tzv.vpleten a pokud mu chtěl kat ulechčit trest na poprvé ho praštil do krku a tím ho každopádně usmrtil,buď z důvodu poškození a promáčknutí dýchacích cest nebo zlomení vazu.
krysy
jednalo se o pomalý trest smrti,vezeň se dal do speciální místnosti a posadil do klády,do nepohodlné polohy a byly naněj vpuštěny krysy které ho rozkousali a usmrtily do týdne.
utopení
tento trest byl výhradně pro čarodějnice,současně se jim svázali ruce a nohy k sobě,takže tvořily zvláštní klubíčko a hodily se jednoduše do vody,což znamenalo utopení.byl také pro mnichy,obchodníky a různé zloděje používán potápěcí koš,fungoval jako kladka,takže tak jednoduše spouštěl a zase vytahoval pachatelle dokud v horších případech neztratil nadobro dech.
španělská kravata (raději si to nečtěte)
byla to varianta odporné smrti.kat a jeden nebo dva pacholci pomáhali,odsouhenému se kleštěmi povytáhnul jazyk a tento sval se až do hlouby krku ze spodu nařezal a pak se obyčejným větším nožem prořízla chrupavka a tímto otvorem se násilím vyndal jazyk,delikvent se udusil,pojmenování je přirovnáno ke kravatě protože jazyk je vytáhlý po hrudní koš,možná i dál.tento trest se dělal největším zločincům.
neuvěřitelný dodatek
Boj s nelidskostmi nacismu trval zhruba 6 let,hrůzovláda inkvizice za které lidé okusili strach,nedůvěru,mučení,smrt a deprese trvala 200 až 300 let !

když má básník depku

30. května 2008 v 18:51 | monča |  zábava
Myš
Sedí myš v rohu,
v pastičce má nohu,
sedí tiše, občas pípne,
stejně asi brzo chcípne.

Na pivu

Sedí pán na malém pivu,
ve tváři má zděšení.
Není tomu ani divu,
padá na něj lešení.

Potvora

Dvoumetrová potvora,
vkročila k nám do dvora,
asi už k nám nevkročí,
má motyku v obočí.

Sanitka

Vezou pána v sanitce,
život visí na nitce.
Sanitka se převrhla,
a nitka se přetrhla.

Mraveneček

Nesl malý mraveneček
lesem kousek dřívka,
nedbal na svou čerstvou kýlu,
vyhřezla mu střívka.

Návod

Sledoval jsem v televizi,
jak lidem seká hlavy kat,
s partnerkou teď máme krizi,
udělám to taky tak.

Na vozovce

Belhám se za autobusem,
kéž by mi tak zastavil,
běžím dlouho rychlým klusem,
v tom se infarkt dostavil.

Dřevorubec

Dřevorubec dříví kácel,
sekl se a vykrvácel.
Marně svíral pěstičky,
neměl krevní destičky.

Hra

Včera jsem si hrál
se zápalnou směsí,
mé tělesné pozůstatky
kolemjdoucí děsí.

Tchýně

V rodině jsme měli zrádce,
byla to má tchýně,
teď už hnije na zahrádce,
rostou na ní dýně.

Jana

Leží Jana ve vaně,
kudla trčí z břicha,
kecala furt nesmysly,
teď už bude zticha

stromy

11. května 2008 v 18:06 | monča |  příroda

les

11. května 2008 v 18:04 | monča |  příroda

Kam dál